onsdag, augusti 25, 2010

Stormuftin och nazismen

Det är lärorikt att studera Stormuftins
av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini,
karriär:
Den blivande muftins roll som ottomansk
officer under folkmordet på 2 ½ miljoner
kristna i Turkiet.
De antijudiska kampanjerna på 20-
och 30-talen, bl a Hebronmassakern.
Muftins samarbete med tyska under-
rättelsetjänsten redan från 1933.
Hans karriär som antijudisk propagandist
i Nazityskland.
Eichmann, som visade honom sin stolthet
koncentrationslägren....
Muftins entusiasm och önskan att bygga
Hans roll inom Muslimska Brödraskapet
och Arabförbundet.
Och slutligen muftins roll som Arafats
mentor och PLO:s inspiratör.
*********

"... Küntzel is right to state that we are

witnessing a terrible explosion of anti-

Jewish hatred in the Middle East, and

he is right to be shocked. His invaluable

contribution, in fact, is his capacity to

be shocked, by the rhetoric of hate

and by its consequences. The former

Hamas leader Abdel Aziz Rantisi once

told me that "the question is not what

the Germans did to the Jews, but what

the Jews did to the Germans."

The Jews, he said, deserved their

punishment. Küntzel argues that we

should see men like Rantisi for what

they are: heirs to the mufti, and heirs

to the Nazis."

(Philosemitism)

***

Dershowitz om Hamas som arvtagare

till nazismen

**

Philosemitism med intressanta länkar

om stormuftin och nazismen

*****
Läs också
Stormuftin hämtar idéer i Auschwitz
*